<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5071158322018365956\x26blogName\x3dLOVED.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://guhreenmuncher.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://guhreenmuncher.blogspot.com/\x26vt\x3d-3879225133679003526', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


Teenage Scar

Yow! Gabba Gabba!
This is an extension to my life.
Every good/bad/exciting or watsover thing happening
in my life is written here.
whether you like or not.
I you can't take it anymore, just press the [x] up there and let's continue with our own lives.

Stalk me more?
FACEBOOK | MULTIPLY | FRIENDSTER

select

Polaroids.

iloveyoutairo


Let's shoot more love.

Thanks!

Base Codes: [X]

DAFONT.COM
ADOBE PHOTOSHOP
BRUSHEEZ
DEVIANT ART

Stealing is definitely a crime.
Take off your sticky paws.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Goodbye Stalker!
Thursday, September 11, 2008

TAGALOG ENTRY for a change.

Tapos na din.

Wala na kaming stalker, infairness matalino siya SOMEHOW pero nalito na siya/sila.
Threats. Threats. Threats.

"May alam ako sayo" - stalker.
Masyado kang nagpapaobvious eh. May hinala na kami sayo :))
Tatawa na lang ako, pero pag nalaman lang talaga namin ni Joanna na ikaw talaga yun. Naku, baka hindi kami basag ang muka kundi IKAW.

Tigilan mo na lang tong Laro na to, hindi na nakakatuwa.

--

So, anu naman nangyari kahapon bago kami sundan nung Stalker Kuno na yon? Hmm. Wala naman. Nakakatuwa lang kasi na-appreciate talaga ako ni PAT. hehe, Super Thank You siya kasi pinansin ko daw and nakita ko siya. Sweet daw ako, yes! Na touch naman ako don! :) Anyways, La namang masyadong nangyari pero meron isang part na nagulat talaga kami ni IENNE. haha. Bentong? haha. Gets na ni ienne yan. Hay! Grabe.

Anyways, Umulan lang. Tila sumasabay ang aking mood swings sa weather pero mostly tahimik lang ako yesterday. Nag compose lang ako ng kanta, kinanta naman ni Joanna pero hindi pa kami tapos. Nag recite lang ako ng biglaan sa Intecom at Active ako sa Algeb-X. haha. So, wala naman tlagang mahalagang nangyari.

parang ilang bes ko nang binangit na "walang mahalagang nangyari" sa post ko na ito at hindi ko alam kung bakit. Siguro meron, pero napakaliit na bagay. Mas marami paring masakit kesa sa masaya. Pero, may karapatan pa ba akong maging ganito? Siguro meron lalo na pag ako na lang yung lumalaban. Ang Martyr ba? haha. Ewan ko nga eh. Di ko magawang lumaban ng patas. Sige, Isang term na lang naman di ba? Kaya pa to Siguro :)

Sige, Lord. Damihan mo pa yung mga problema namin.
Sige lang. Baka diyan po kayo masaya eh. Iintindihin ko na lang kayo.

Ngayon, alas onse pa pasok ko at nakakatmad ng pumasok ngayon. Umuulan pa, pero dati kahit may bagyo gustong gusto kong pumasok. haha. iba na nga kasi ngayon. Sobrang IBA na. isa dalawang upuan na magkalayo dati normal pa, pero dulo sa dulo? Alam mo talaga na may nagbago na. Mga Ngiti na pilit? o yung mga hindi inaasahan na pagtitinginan sabay iwas ng tingin? Iba na talaga at yoon ay Normal sa dalawang taong Nagmahalan. Lalo na yung nagmahalan sa maling panahon.

Maraming nagbabago, Maraming umaalis, Maraming nananatili pero mas marami parin umaasa. Ano kaya ako doon? Nagbago? Umalis? Nanatili? o Umaasa? Hm. Malay ko ba, Lahat? haha. Ewan ko.

Hindi rin natin masasabi kung anong mangyayari sabi nga naman ni Paolo, pero dapat matuto din akong magtira ng pagmamahal sa sarili ko na meron parin naman. Basta, Nandito lang ako palagi. Hindi man ako tulad ni Superman na kayang buhatin ang isla pero meron kaming parehas na kakayahan. "Lagi lang akong nandito" "I'll be always around"

Miss na kita, friend.